024 3783 2121 | CSKH : 024 3202 6888  |  info@cpavietnam.vn; hotro@cpavietnam.vn
Thu ngân sách đảm bảo tiến độ, kịp thời hỗ trợ nền kinh tế

 

Theo Bộ Tài chính, lũy kế thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước đạt 1.020,6 nghìn tỷ đồng, bằng 60% dự toán, đảm bảo tiến độ dự toán được giao. Cùng với đó, Bộ Tài chính đã trình các cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Thu ngân sách 6 tháng ước đạt 1.020,6 nghìn tỷ đồng

Về thu ngân sách nhà nước (NSNN), ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã chỉ đạo thực hiện tốt các Luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN; tăng cường công tác quản lý thu, thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu, nhất là hoạt động kinh doanh bất động sản, rà soát giá tính thuế sát giá thị trường, quản lý thu đối với hoạt động dịch vụ tài chính, ngân hàng, nhà hàng, khách sạn, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số xuyên biên giới.

Ảnh: Tư liệu minh họa.

Đồng thời, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật. Tập trung đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, hiện đại công tác thu thuế, mở rộng triển khai hóa đơn điện tử, trong đó toàn bộ cửa hàng bán lẻ xăng dầu, doanh nghiệp kinh doanh vàng trên toàn quốc đến nay đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử có kết nối với cơ quan thuế, 69,4 nghìn cơ sở kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Bên cạnh đó, cơ quan Thuế tiếp tục phối hợp với Bộ Công an đẩy mạnh chuẩn hóa mã định danh công dân làm mã số thuế, tạo nền tảng quan trọng để triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp... Với các giải pháp đã triển khai, kết hợp với đà phục hồi của nền kinh tế đã tác động tích cực đến kết quả thu NSNN 6 tháng đầu năm.

Dự toán thu NSNN năm 2024 là 1.700,99 nghìn tỷ đồng; thực hiện thu tháng 6 ước đạt 105,1 nghìn tỷ đồng, bằng 6,2% dự toán. Lũy kế thu 6 tháng ước đạt 1.020,6 nghìn tỷ đồng, bằng 60% dự toán (thu ngân sách trung ương ước đạt 62,9% dự toán, thu ngân sách địa phương ước đạt 56,4% dự toán), tăng 15,7% so cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, thu nội địa: Dự toán thu là 1.444,4 nghìn tỷ đồng; thực hiện thu tháng 6 ước đạt 83,1 nghìn tỷ đồng, bằng 5,8% dự toán, lũy kế thu 6 tháng ước đạt khoảng 857 nghìn tỷ đồng, bằng 59,3% dự toán, tăng 18,1% so cùng kỳ.

Thu từ dầu thô: Dự toán thu là 46 nghìn tỷ đồng; thực hiện thu tháng 6 ước đạt 5 nghìn tỷ đồng, bằng 10,9% dự toán; lũy kế thu 6 tháng ước đạt 29,7 nghìn tỷ đồng, bằng 64,5% dự toán, giảm 4,8% so cùng kỳ. Giá dầu thanh toán bình quân 6 tháng đạt khoảng 87,5 USD/thùng (tăng 17,5 USD/thùng so giá dự toán); sản lượng dầu thô thanh toán ước đạt 4,04 triệu tấn, bằng 48,7% kế hoạch.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: Dự toán thu là 204 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 375 nghìn tỷ đồng, hoàn thuế giá trị gia tăng là 171 nghìn tỷ đồng.

Thực hiện tháng 6, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 17 nghìn tỷ đồng, bằng 8,3% dự toán, lũy kế 6 tháng, ước đạt 133,9 nghìn tỷ đồng, bằng 65,6% dự toán, tăng 6,9% so cùng kỳ, trên cơ sở tổng số thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu 6 tháng ước đạt 198,2 nghìn tỷ đồng, bằng 52,9% dự toán, tăng 7,1% so cùng kỳ, hoàn thuế giá trị gia tăng khoảng 64,3 nghìn tỷ đồng, bằng 37,6% dự toán.

Về thực hiện thu nội địa trên địa bàn các địa phương, ước tính có 30/63 địa phương thực hiện thu nội địa 6 tháng đạt trên 55% dự toán; 54/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ.

Về cân đối NSNN, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo, đáp ứng các nhiệm vụ chi NSNN theo dự toán, trả nợ gốc các khoản vay đến hạn, xử lý kịp thời các nhiệm vụ đột xuất phát sinh ngoài dự toán và dành nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024 theo quy định.

Miễn, giảm thuế 6 tháng đầu khoảng 47,3 nghìn tỷ đồng

Về tình hình thực hiện chính sách tài khóa hỗ trợ sản xuất – kinh doanh, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội, Bộ Tài chính đã chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao, đề xuất, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các chính sách tài khóa để cùng với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.

Giảm thuế giá trị gia tăng góp phần thúc đẩy tăng tiêu dùng

Về các chính sách đã ban hành, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình cấp thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền các chính sách giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, người dân với quy mô khoảng 184,86 nghìn tỷ đồng (gồm: giảm thuế, phí, lệ phí khoảng 92,3 nghìn tỷ đồng; gia hạn thuế và tiền thuê đất khoảng 92,56 nghìn tỷ đồng).

Trong đó: Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội và Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ về chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (như đã áp dụng năm 2023) đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024. Dự kiến giảm thu NSNN năm 2024 khoảng 25 nghìn tỷ đồng.

Nghị quyết 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 của Quốc hội và Nghị định 72/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ về chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% từ ngày 01/07/2024 đến hết ngày 31/12/2024. Dự kiến giảm thu NSNN năm 2024 khoảng 24 nghìn tỷ đồng.

Việc thực hiện giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2024 theo Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 ngày 18/12/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến sẽ giảm thu NSNN năm 2024 khoảng 42,5 nghìn tỷ đồng.

Nghị định số 64/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024, với quy mô dự kiến khoảng 84 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, Chính phủ ban hành Nghị định số 65/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước, với quy mô dự kiến khoảng 8,56 nghìn tỷ đồng.

Thuộc thẩm quyền của mình, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 quy định giảm mức thu phí, lệ phí từ 10% đến 50% nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến (có hiệu lực từ 01/12/2023 và áp dụng đến hết năm 2025). Dự kiến sẽ giảm thu NSNN khoảng 100 tỷ đồng/năm.

Bộ Tài chính Thông tư số 43/2023/TT-BTC ngày 28/6/2024 giảm mức thu từ 10% đến 50% của 36 khoản phí, lệ phí so với quy định hiện hành, áp dụng từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024. Dự kiến sẽ giảm thu NSNN năm 2024 khoảng 700 tỷ đồng.

Kết quả thực hiện chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 47,3 nghìn tỷ đồng./.

Tăng cường quản lý thu thuế kinh doanh thương mại điện tử

Thời gian tới, công tác quản lý thu NSNN được tăng cường, mở rộng triển khai hóa đơn điện tử, thu thuế điện tử, kiểm tra thuế đối với các hoạt động kinh doanh bất động sản, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; quản lý thu từ nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo đúng chính sách, quy định của pháp luật; đôn đốc thu hồi, xử lý nợ đọng thuế.

Ngoài ra, công tác chi NSNN được quản lý chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm những khoản chi thường xuyên ngân sách trung ương đã được giao trong dự toán đầu năm của các bộ, cơ quan trung ương nhưng đến ngày 30/6/2024 chưa phân bổ. Thúc đẩy việc giao vốn và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công…

Minh Anh

09/07/2024
  
TRỤ SỞ CHÍNH
 • Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building 
  Số 235 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân
  TP. Hà Nội, Việt Nam
 • Phone: 024 3783 2121
 • Fax: 024 3783 2122
CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH
 • Tầng 4, Tòa nhà Hoàng Anh Safomec
  ​7/1 Thành Thái, P.14, Q.10
  ​TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Phone: 028 3832 9969
 • Fax: 028 3832 9959
CHI NHÁNH MIỀN BẮC
 • Số 97, Phố Trần Quốc Toản
  PhườngTrần Hưng Đạo 
  Quận Hoàn Kiếm,TP.Hà Nội, Việt Nam
 • Phone: 024 73061268
 • Fax: 024 7306 1269
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
 • Tầng 16, Tòa nhà T01-C37 Bắc Hà
  ​Đường Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm,   TP. Hà Nội, Việt Nam
 • Phone: 024 6666 6368
 • Fax: 024 6666 6368