024 3783 2121 | CSKH : 024 3202 6888  |  info@cpavietnam.vn; hotro@cpavietnam.vn
Tổng cục Thuế hướng dẫn quản lý thuế với hộ kinh doanh, cá nhân

 

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu

Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt

Tổng cục Thuế hướng dẫn quản lý thuế với hộ kinh doanh, cá nhân là nội dung tại Công văn 2287/TCT-DNNCN năm 2024.

Tổng cục Thuế hướng dẫn quản lý thuế với hộ kinh doanh, cá nhân (Hình từ Internet)

Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2287/TCT-DNNCN ngày 30/5/2024 về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân gửi đến Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế hướng dẫn quản lý thuế với hộ kinh doanh, cá nhân

Tổng cục Thuế nhận được Công văn 1539/CTTPHCM-HKDCN ngày 31/01/2024 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

* Về quy trình kiểm tra thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:

Việc kiểm tra thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (bao gồm hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, hộ kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh) thực hiện theo hướng dẫn tại tiết c khoản 4 Điều 18, khoản 3 Điều 19 Thông tư 40/2021/TT-BTC và Quy trình kiểm tra thuế ban hành kèm theo Quyết định 970/QĐ-TCT ngày 14/07/2023 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế.

* Về việc áp dụng rủi ro trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh:

Việc áp dụng rủi ro trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 10, Điều 12, khoản 1 Điều 15 Thông tư 31/2021/TT-BTC

Đồng thời Tổng cục Thuế đang dự thảo quy trình hướng dẫn áp dụng rủi ro trong quản lý thuế và hóa đơn đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong đó có ban hành các chỉ số tiêu chí cụ thể, lượng hóa các tiêu chí tại Điều 10, Điều 12 Thông tư 31/2021/TT-BTC để đáp ứng yêu cầu về quản lý thuế và hóa đơn đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai và hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Trong thời gian chưa ban hành quy trình nêu trên thì việc áp dụng rủi ro trong quản lý thuế đối với cá nhân thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 12, Điều 10, Điều 15 Thông tư 31/2021/TT-BTC.

* Về nội dung chức năng, nhiệm vụ của Phòng quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác tại Cục Thuế và thẩm định đối với hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

- Chức năng, nhiệm vụ của Phòng quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác được quy định tại điểm 6 Phần I Quyết định 211/QĐ-TCT ngày 12/03/2019 của Tổng cục Thuế. Theo đó, hiện nay chưa quy định Phòng quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác được lập kế hoạch kiểm tra và kiểm tra trực tiếp tại hộ kinh doanh.

Điểm 6 Phần I Quyết định 211/QĐ-TCT ngày 12/03/20196 quy định về chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác như sau:

Giúp Cục trưởng Cục Thuế hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện thống nhất các biện pháp, nghiệp vụ, quy trình quản lý thuế đối với Hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác (bao gồm: Hợp tác xã; Phí, lệ phí; Thuế thu nhập cá nhân của người hành nghề tự do; Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản). Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế đối với đối tượng được giao quản lý; Tổ chức thực hiện công tác hoàn thuế thu nhập cá nhân, miễn giảm thuế thu nhập cá nhân.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Xây dựng nội dung, chương trình kế hoạch triển khai các biện pháp, quy trình quản lý thuế đối với Hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác;

- Chủ trì, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, biện pháp, quy trình quản lý thuế đối với Hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác; Tiếp nhận và phân loại hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân, hồ sơ miễn giảm thuế thu nhập cá nhân, giải quyết xử lý theo quy trình hoàn thuế, miễn giảm thuế;

- Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch và trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với người nộp thuế là các cơ quan hành chính, sự nghiệp, đoàn thể, các tổ chức quốc tế (trừ các đơn vị có các loại thuế khác ngoài thuế thu nhập cá nhân);

- Tổ chức thu thập thông tin liên quan đến việc hướng dẫn xác định nghĩa vụ thuế đối với Hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác;

- Khai thác dữ liệu hồ sơ khai thuế, thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, so sánh với các dữ liệu thông tin của cơ quan thuế, phát hiện những nghi vấn, bất thường trong kê khai thuế đối với Hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác; Chỉ đạo Chi cục Thuế kiểm tra tính đầy đủ, phù hợp, chính xác của hồ sơ khai thuế để yêu cầu người nộp thuế giải trình hoặc điều chỉnh kịp thời (nếu có);

- Phân tích dữ liệu khoán thuế của hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác giữa các ngành nghề, quy mô kinh doanh để cân đối mức thuế cho phù hợp giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố, đồng thời cung cấp thông tin điều chỉnh nghĩa vụ thuế hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác cho các bộ phận chức năng có liên quan.

- Phối hợp với Phòng Thanh tra - Kiểm tra và Chi cục Thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kê khai, nộp thuế của Hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác;

- Đề xuất các giải pháp và chỉ đạo thực hiện nhằm hoàn thành vượt mức dự toán thu thuế đối với Hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác; Cụ thể hoá các giải pháp, biện pháp quản lý thuế, phí, lệ phí... phù hợp với từng địa bàn và ngành nghề kinh doanh và chỉ đạo theo dõi thực hiện;

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá, kết quả thực hiện và đề xuất các biện pháp, nghiệp vụ, quy trình để nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với Hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác;

- Chủ trì phối hợp với các ngành đề xuất các chính sách quản lý nhà nước, quản lý thu trình cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định;

- Biên soạn tài liệu và tham gia đào tạo công chức thuế thuộc lĩnh vực được giao;

- Thực hiện việc bảo quản và lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu và các văn bản pháp quy của Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thuế giao.

- Việc thẩm định đối với hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo quy định tại tiết d, khoản 3 Điều 3 Quy chế cấp ý kiến pháp lý dự thảo đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và thẩm định dự thảo văn bản hành chính do cơ quan thuế các cấp ban hành ban hành kèm theo Quyết định 1033/QĐ-TCT ngày ngày 01/6/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế ghi nhận các đề xuất sửa đổi các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của Cục Thuế và nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Trong thời gian chưa có văn bản sửa đổi, bổ sung đề nghị Cục Thuế thực hiện đúng quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành.

Xem thêm tại Công văn 2287/TCT-DNNCN ban hành ngày 30/5/2024.

04/06/2024
  
TRỤ SỞ CHÍNH
 • Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building 
  Số 235 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân
  TP. Hà Nội, Việt Nam
 • Phone: 024 3783 2121
 • Fax: 024 3783 2122
CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH
 • Tầng 4, Tòa nhà Hoàng Anh Safomec
  ​7/1 Thành Thái, P.14, Q.10
  ​TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Phone: 028 3832 9969
 • Fax: 028 3832 9959
CHI NHÁNH MIỀN BẮC
 • Số 97, Phố Trần Quốc Toản
  PhườngTrần Hưng Đạo 
  Quận Hoàn Kiếm,TP.Hà Nội, Việt Nam
 • Phone: 024 73061268
 • Fax: 024 7306 1269
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
 • Tầng 16, Tòa nhà T01-C37 Bắc Hà
  ​Đường Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm,   TP. Hà Nội, Việt Nam
 • Phone: 024 6666 6368
 • Fax: 024 6666 6368