024 3783 2121 | CSKH : 024 3202 6888  |  info@cpavietnam.vn; hotro@cpavietnam.vn
Kho bạc Nhà nước hướng dẫn triển khai lập báo cáo tài chính nhà nước năm 2023

 

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có Công văn số 2592/KBNN-KTNN gửi các đơn vị KBNN tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) năm 2023.

KBNN cho biết, qua hơn 5 năm triển khai lập BCTCNN, nhìn chung, các đơn vị KBNN đã nắm được quy trình tiếp nhận, rà soát và kiểm tra báo cáo cung cấp thông tin tài chính (CCTTTC) của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và quy trình tổng hợp, lập BCTCNN. Các đơn vị CCTTTC đã ý thức và trách nhiệm hơn trong việc gửi báo cáo cho KBNN. Theo đó, chất lượng BCTCNN tỉnh năm sau cơ bản đã được cải thiện hơn so với các năm trước.

Tuy nhiên, qua công tác rà soát, tổng hợp BCTCNN tỉnh để lập BCTCNN toàn quốc cũng như hỗ trợ địa phương rà soát báo cáo CCTTTC, tổng hợp và lập BCTCNN tỉnh cho thấy, còn tồn tại một số hạn chế như:

Một số đơn vị KBNN lập BCTCNN tỉnh chậm so với quy định. Các nội dung phân tích, thuyết minh chưa phong phú, chưa chi tiết, chưa làm rõ ý nghĩa của của các chỉ tiêu báo cáo nên chưa hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, điều hành tài chính, ngân sách của cấp có thẩm quyền. Các đơn vị cung cấp thông tin gửi báo cáo chậm trễ, quá thời hạn hoặc gửi thiếu báo cáo theo quy định.

Báo cáo chưa đảm bảo tính cân đối, hợp lý, hợp lệ, chưa phân tích, thuyết minh về các biến động lớn trong năm báo cáo so với năm liền kề trước đó (đặc biệt là các biến động về tài sản); chưa phản ánh đầy đủ thông tin tài sản kết cấu hạ tầng được giao quản lý. Danh sách đơn vị cung cấp thông tin tài chính nhà nước do cơ quan tài chính gửi KBNN chưa đầy đủ, chưa đúng đối tượng và chưa đúng thời hạn.

Để cải thiện chất lượng BCTCNN năm 2023, KBNN chỉ đạo các đơn vị KBNN tỉnh, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

KBNN cấp tỉnh tổ chức triển khai lập BCTCNN tỉnh năm 2023 và chỉ đạo các KBNN cấp huyện lập báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện năm 2023, theo quy định tại Nghị định số 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ về BCTCNN, Thông tư số 133/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn lập BCTCNN, Thông tư số 39/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đôi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2018/TT-BTC và hướng dẫn tại Công văn số 5281/KBNN-KTNN của KBNN về việc hướng dẫn triển khai lập BCTCNN tỉnh năm 2022.

Kho bạc Nhà nước hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước tỉnh năm 2023. Ảnh TL minh họa.

Đối với KBNN cấp tỉnh được KBNN (Cục Kế toán nhà nước) gửi số liệu thuế do Cục Thuế doanh nghiệp lớn quản lý sẽ thực hiện điều chỉnh các chỉ tiêu tương ứng trên BCTCNN tỉnh năm 2023. KBNN cấp tỉnh thực hiện rà soát, đánh giá và nghiêm túc rút kinh nghiệm về các vấn đề còn tồn tại trong quá trình lập BCTCNN tỉnh năm 2022 (bao gồm quá trình tổng hợp báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện).

KBNN cũng yêu cầu các đơn vị KBNN phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính trên địa bàn để: rà soát danh sách các đơn vị cung cấp thông tin tài chính, đảm bảo đầy đủ, đúng đối tượng và gửi đúng thời hạn; rà soát, hoàn thiện các thông tin trên BCTCNN tỉnh, trong đó, lưu ý rà soát các thông tin về nợ chính quyền địa phương, vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, ngân hàng và tổ chức tài chính, tài sản kết cấu hạ tầng do địa phương quản lý đảm bảo đầy đủ, hợp lý.

Các đơn vị KBNN phối hợp, hướng dẫn các đơn vị cung cấp thông tin để khắc phục các hạn chế của báo cáo CCTTTC gửi KBNN. Trong đó, lưu ý hướng dẫn đơn vị cung cấp thông tin thuyết minh về các chỉ tiêu trên báo cáo có biến động lớn so với năm 2022 theo quy định tại mẫu biểu báo cáo CCTTTC (mẫu số C01/CCTT, mẫu số C02/CCTT và mẫu số C03/CCTT) ban hành kèm theo Thông tư số 39/2021/TT- BTC (ví dụ: trường hợp tài sản tăng lớn, cần làm rõ nguyên nhân tăng do mua mới, điều chuyển từ đơn vị khác, hay cập nhật giá trị của những tài sản đã đưa vào sử dụng từ những năm trước nhưng chưa được phản ánh vào báo cáo...). Căn cứ thông tin thuyết minh, các đơn vị KBNN phân tích, giải trình trên BCTCNN tỉnh/Báo cáo tồng hợp thông tin tài chính huyện.

Tăng cường tập huấn cho các công chức thực hiện công tác lập BCTCNN tỉnh và báo cáo tổng hợp thông tin tài chính.

Trích nguồn

Vân Hà-Thời Báo Tài Chính

 

21/05/2024
  
TRỤ SỞ CHÍNH
 • Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building 
  Số 235 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân
  TP. Hà Nội, Việt Nam
 • Phone: 024 3783 2121
 • Fax: 024 3783 2122
CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH
 • Tầng 4, Tòa nhà Hoàng Anh Safomec
  ​7/1 Thành Thái, P.14, Q.10
  ​TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Phone: 028 3832 9969
 • Fax: 028 3832 9959
CHI NHÁNH MIỀN BẮC
 • Số 97, Phố Trần Quốc Toản
  PhườngTrần Hưng Đạo 
  Quận Hoàn Kiếm,TP.Hà Nội, Việt Nam
 • Phone: 024 73061268
 • Fax: 024 7306 1269
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
 • Tầng 16, Tòa nhà T01-C37 Bắc Hà
  ​Đường Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm,   TP. Hà Nội, Việt Nam
 • Phone: 024 6666 6368
 • Fax: 024 6666 6368