024 3783 2121 | CSKH : 024 3202 6888  |  info@cpavietnam.vn; hotro@cpavietnam.vn
Hồ sơ, thủ tục đăng ký thuế cho tổ chức kinh tế và đơn vị phụ thuộc.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Khác với các doanh nghiệp đăng ký thuế theo cơ chế liên thông cùng với đăng ký kinh doanh thì các tổ chức kinh tế khác phải đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Dưới đây là hồ sơ, thủ tục đăng ký thuế cho tổ chức kinh tế và đơn vị phụ thuộc.

Lưu ý: Tổ chức kinh tế và đơn vị phụ thuộc trong bài viết này thuộc đối tượng thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế, không áp dụng đối với người đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký hợp tác xã, đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan như doanh nghiệp, hợp tác xã.

Khoản 1 Điều 7 và khoản 3 Điều 8 Thông tư 105/2020/TT-BTC quy định hồ sơ, thủ tục đăng ký thuế cho tổ chức kinh tế và đơn vị phụ thuộc như sau:

Tổ chức kinh tế và các đơn vị phụ thuộc, trừ tổ hợp tác

* Đối tượng áp dụng

- Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: Bảo hiểm, kế toán, kiểm toán, công chứng, luật sư hoặc các lĩnh vực chuyên ngành khác không phải đăng ký doanh nghiệp thông qua cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp của lực lượng vũ trang, tổ chức kinh tế của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật nhưng không phải đăng ký doanh nghiệp qua cơ quan đăng ký kinh doanh; tổ chức của các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu, chợ cửa khẩu; văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; tổ hợp tác được thành lập và tổ chức hoạt động theo quy định của Bộ luật Dân sự.

* Hồ sơ, thủ tục đăng ký thuế

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

- Hồ sơ đăng ký thuế của tổ chức là đơn vị độc lập, đơn vị chủ quản gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 01-ĐK-TCT.

+ Bảng kê các công ty con, công ty thành viên theo mẫu số BK01-ĐK-TCT (nếu có).

+ Bảng kê các đơn vị phụ thuộc theo mẫu số BK02-ĐK-TCT (nếu có).

+ Bảng kê địa điểm kinh doanh theo mẫu số BK03-ĐK-TCT (nếu có).

+ Bảng kê các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài theo mẫu số BK04-ĐK-TCT (nếu có).

+ Bảng kê các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí theo mẫu số BK05-ĐK-TCT (nếu có).

+ Bảng kê góp vốn của tổ chức, cá nhân theo mẫu số 06-ĐK-TCT (nếu có).

Lưu ý: Các mẫu trên được ban hành kèm theo Thông tư 105 năm 2020 của Bộ Tài chính.

+ Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động hoặc quyết định thành lập hoặc văn bản tương đương do cơ quan có thẩm quyền theo quy định cấp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật của nước có chung biên giới (đối với tổ chức của nước có chung biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ cửa khẩu, chợ biên giới, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam).

- Hồ sơ đăng ký thuế của đơn vị phụ thuộc gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 02-ĐK-TCT.

+ Bảng kê các đơn vị phụ thuộc theo mẫu số BK02-ĐK-TCT (nếu có).

+ Bảng kê địa điểm kinh doanh theo mẫu số BK03-ĐK-TCT (nếu có).

+ Bảng kê các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài theo mẫu số BK04-ĐK-TCT (nếu có).

+ Bảng kê các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí theo mẫu số BK05-ĐK-TCT (nếu có).

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị phụ thuộc hoặc quyết định thành lập hoặc văn bản tương đương do cơ quan có thẩm quyền theo quy định cấp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật của nước có chung biên giới (đối với tổ chức của nước có chung biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ cửa khẩu, chợ biên giới, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam).

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu tại Cục Thuế nơi tổ chức kinh tế và các đơn vị phụ thuộc đặt trụ sở.

Bước 3: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Bước 4: Trả kết quả (thông báo mã số thuế và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế)

* Thời gian thực hiện: Không quá 03 ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người nộp thuế.

 

dang ky thue cho to chuc kinh te

Thủ tục đăng ký thuế cho tổ chức kinh tế và đơn vị phụ thuộc (Ảnh minh họa)

Tổ chức khác và các đơn vị phụ thuộc của tổ chức này

* Đối tượng áp dụng

- Tổ chức được thành lập bởi cơ quan có thẩm quyền không có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

- Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác (không phải là hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoặc cá nhân người lao động) có nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

* Hồ sơ, thủ tục đăng ký thuế

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

- Hồ sơ đăng ký thuế của tổ chức là đơn vị độc lập, đơn vị chủ quản gồm các giấy tờ sau:

+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 01-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.

+ Bảng kê các công ty con, công ty thành viên theo mẫu số BK01-ĐK-TCT (nếu có).

+ Bảng kê các đơn vị phụ thuộc theo mẫu số BK02-ĐK-TCT (nếu có).

+ Bảng kê địa điểm kinh doanh theo mẫu số BK03-ĐK-TCT (nếu có).

+ Bảng kê các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài theo mẫu số BK04-ĐK-TCT (nếu có).

+ Bản sao không yêu cầu chứng thực quyết định thành lập hoặc văn bản tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Hồ sơ đăng ký thuế của đơn vị phụ thuộc gồm các giấy tờ sau:

+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 02-ĐK-TCT.

+ Bảng kê các đơn vị phụ thuộc theo theo mẫu số BK02-ĐK-TCT (nếu có).

+ Bảng kê địa điểm kinh doanh theo theo mẫu số BK03-ĐK-TCT (nếu có).

+ Bảng kê các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài theo mẫu số BK04-ĐK-TCT (nếu có).

+ Bản sao quyết định thành lập hoặc văn bản tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp (không yêu cầu chứng thực).

Bước 2: Nộp hồ sơ

- Đối với tổ chức do cơ quan trung ương và cơ quan cấp tỉnh ra quyết định thành lập thì nộp hồ sơ tại Cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở.

- Đối với tổ chức do cơ quan cấp huyện ra quyết định thành lập, tổ hợp tác thì nộp hồ sơ tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi tổ chức, tổ hợp tác đóng trụ sở.

Bước 3: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Bước 4: Trả kết quả (thông báo mã số thuế và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế)

* Thời gian thực hiện: Không quá 03 ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người nộp thuế.

Trên đây hồ sơ, thủ tục đăng ký thuế cho tổ chức kinh tế và đơn vị phụ thuộc của tổ chức đó.

Trích nguồn

Khắc Niệm

27/09/2021
  
TRỤ SỞ CHÍNH
 • Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building 
  Số 235 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân
  TP. Hà Nội, Việt Nam
 • Phone: 024 3783 2121
 • Fax: 024 3783 2122
CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH
 • Tầng 4, Tòa nhà Hoàng Anh Safomec
  ​7/1 Thành Thái, P.14, Q.10
  ​TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Phone: 028 3832 9969
 • Fax: 028 3832 9959
CHI NHÁNH MIỀN BẮC
 • Số 97, Phố Trần Quốc Toản
  PhườngTrần Hưng Đạo 
  Quận Hoàn Kiếm,TP.Hà Nội, Việt Nam
 • Phone: 024 73061268
 • Fax: 024 7306 1269
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
 • Tầng 16, Tòa nhà T01-C37 Bắc Hà
  ​Đường Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm,   TP. Hà Nội, Việt Nam
 • Phone: 024 6666 6368
 • Fax: 024 6666 6368